Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Har det blitt ført opp en ny bolig eller bad? I dag er alle nye byggeprosjekter pålagt å ha med en nøytral tredje part på overtagelse av byggeprosjekter. Dette er for å påse at byggeprosjektet er utføret etter norsk standard og lovverk. Vi stiller som takstmann og nøytral tredje part på overtagelse, med lang erfaring fra byggeprosjekter og faglig innsikt har vi kompetansen til å se om byggeprosjektet er godkjent etter norsk lov eller ikke.

Ved at vi bistår som den nøytrale tredjeparten vil det si at vi er med på sluttbefaringen og overtakelsen av et byggeprosjekt. Vi kontrollerer at jobben som er utført oppfyller kravene til fuktsikring og lufttetthet i byggteknisk forskrift, samt at byggearbeidene er utført i henhold til satte tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Jon’s Bygg & Takst har flere års erfaring som tømrer og som takstmann, så du vil være trygg på at vi har den riktige kompetansen.